• Регионален исторически музей Силистра
  • Регионален исторически музей Силистра
  • Регионален исторически музей Силистра

Римска пещ

Археологически екип от РИМ - Силистра, включващ проф. д.и.н. Георги Атанасов, Кристиян Михайлов и д-р Светлана Ганчева, завърши спасителното археологическото проучване на късноримска/ранновизантийска пещ за строителна керамика. Намира се  в extra muros (извънградската територия) на Дуросторум-Доростол-Силистра до градската стоматология. Много любопитно съоръжение с напълно запазена горивна камера  от два сводести тунела с дължина около 3,90 м и височина около 1,30 м. Много добре е съхранена и скарата с размери 4,35Х3,50 м, над която е оформена горната камера, в която са подреждани и изпичани тухлите. Техните размери и украса предполагат че пещта е изградена и е функционирала през първата половина на VІ в. Това е третата пещ от този тип в Дуросторум и още 2 във викуса /селището/ до Дуросторум при с. Остров на румънска територия. Тази обаче е най-добре съхранената и с най-големи размери, която е произвеждала многократно тухли изпичани на температура около 900 градуса. Прочее, на пръв прочит това вероятно е и най-голямата пещ откривана изобщо в българските земи и е съпоставима с разкритата и добре експонирана пещ под крепостта до гр. Бяла, Варненско. Не е изключено това промишлено производство на тухли тук да е свързано с издигането на цитаделата на Дуросторум-Доростол на брега на р. Дунав – една мащабна строителна операция реализирана  именно по времето на император Юстиниан Велики (527 – 565).


© 2024 Регионален исторически музей - Силистра. Всички права запазени. ДизайнMadhouse Studio