Регионален исторически музей Силистра
ул. „Г. С. Раковски” 24
тел. 086/820 388
  • Археологически музей

    Град Силистра е един от първите градове в България, в който се слага началото на музейното дело. Музеят е учреден на 18 ноември 1898 г., като училищна сбирка към Държавното педагогическо училище в града. През 1951 г. се поставя началото на музея като държавен институт. Той е обявен за професионален културен институт и преминава на
  • Макет на римска колесница

    През м. септември 2013 г. Регионален Исторически Музей Силистра, отдел Археология финализира успешно проекта„Съживяване на древния Дуросторум-Дръстър в Археологическия музей - Силистра”. Реализиран съвместно и финансиран от Американски научен център в София с щедрата подкрепа на Фондация Америка за Българияпрез 2012 - 2013 г. за срок от 12 месеца /01.09.2012 г. до 31.08.2013 г./
  • 1
  • 2

Музеен летопис

18 ноември 1898 г. - С протокол №9 от 18 ноември 1898 г. учителският съвет на Държавното педагогическо училище в гр. Силистра приема решение за изграждане на музей
 
11 януари 1899 г. - Утвърден е уставът му от тогавашния министър на народното просвещение Иван Вазов, като по този начин музеят е узаконен 
 
19 октомври 1941 г. – създава се Историко – етнографски музей в града. Избира се настоятелство и контролен съвет. В него са включени Стоян Анастасов, Новак Петров, Йордан Игнатов, Димитър Железаров, Жечко Русев, Драган Бобчев, Атанас Неделчев и други представители на местната интелигенция. Музеят се настанява в една от стаите на читалище „Доростол”. 
 
1941 г. - извършват се етнографски проучвания в Силистренския край от експедиция на Етнографския музей в София, ръководена от основоположника на българската етнография и фолклористика проф. Христо Вакарелски.
 
1941 г. – С методическата и научна помощ на Археологическия институт в София започват първите археологически проучвания в Силистра и областта. Съдействие в изследователската работа оказват директорът на института проф. Иван Велков при проучване на античната крепост в с. Малък Преславец, изследователят на средновековния Дръстър проф. Петър Мутафчиев, който през 1941 г. посещава Силистра, проф. Димитър Крънджалов и други.
 
1942 г. – учредява се археологическо дружество, подкрепено от големия български учен – археолог проф. д-р Богдан Филов, тогава министър – председател на България.
 
октомври 1942 г. – при риголване на лозето си силистренецът Петър Ангелов – Черкеза открива Римска гробница със стенописи от ІV в. н.е. Местният Историко –етнографски музей предприема разкопаване на гробницата под ръководството на учителите Новак Петров (секретар на музея) и Жечко Русев (член на управителния съвет).
 
23 април 1943 г. – Музеят преминава към народното читалище „Доростол”. Решението е взето на общо събрание на членовете на музейния съвет, като е гласувано прекратяване на съществуването му като самостоятелна институция и предаване на имуществото му и събраните предмети на читалището. Музеят продължава съществуването си, но като читалищен музей, като запазва своите функции, свързани с проучване историята на края, събиране и опазване на старините. 
 
21 август 1947 г. – По инициатива на кмета Тодор Топоров е учреден нов музеен съвет. За негов председател е избран адвокатът Константин Абаджиев, секретар Теодора Гигова, уредник Жечко Русев и членове Тодор Топоров, Драган Бобчев, Атанас Неделчев, Борис Данев и Цветана Хаджидимитрова – общественици. Управата на града решава музеят да се помещава в сградата на печатница „Добруджа” по ул. „Дочо Михайлов” 19. Музейният съвет си поставя цел да обедини музейните сбирки в града и околията в общ музей. 
 
1948 г. – Приет Закон за народните съвети, с който на музеите се определят самостоятелни бюджети и щатове. 
 
1951 г. – с Министерско постановление №1608 музеят преминава към Околийския народен съвет. За уредник е назначена Цветана Хаджидимитрова, под чието ръководство започва усилено събиране и комплектуване на музейния фонд. 
 
26 юни 1952 г. – с решение на ИК на ОНС създава се охраняема зона около Римската гробница в Силистра. 
 
април 1954 г. – на музея в Силистра се предоставя сграда по ул. „Илия Блъсков” (къщата на семейство Карагеоргиеви), в която се подрежда за първи път постоянна музейна експозиция „Каменно-медна епоха и родово общество”. 
 
1954 г. – провеждат се първите археологически разкопки съвместно с Археологическия институт при БАН при с. Попина, Силистренско. Чрез извършените археологически разкопки и проучвания за пръв път в страната ни са открити следи от ранна славянска епоха (VІ-VІІ в.)
 
11 – 18 ноември 1956 г. – за първи път силистренският музей чества Седмицата на музеите и паметниците на културата, която се отбелязва с изложби, тематични вечери и екскурзии до паметни места. 
 
ноември 1958 г. – Силистренският народен музей чества 60 години от създаването си. 
 
1959 г. – Музеят придобива статут на окръжен. 
 
1 юли 1961 г. – за нуждите на музея се предоставя сградата на бившия конак, построена в средата на ХІХ в., в която до 1953 г. се помещава силистренският местен затвор. Взема се решение за изграждане на комисия, която да се заеме с подготовката на етнографска изложба. В 23 общини се откриват изложби, за които се събират над 1000 предмета. 
 
4 октомври 1961 г. – открива се първата етнографска изложба, която става основа за откриването на етнографска експозиция. 
 
април 1962 г. – в една от залите на музея се открива първата изложба за социалистическо строителство 
 
1966 г. – започват спасителни археологически разкопки на римския Дуросторум, чието проучване продължава и досега 
 
1967 г. – завършва реставрацията на крепостта „Меджиди табия” и сградата на бившия конак по ул. „Отец Паисий”. Официално се откриват експозициите на археологическия и етнографски отдели. 
 
1960 – 1969 г. - през този период основния фонд на силистренския музей се обогатява с уникални експонати, включени в държавния музеен фонд, като римска шлем – маска, статуя на жена „Пудитация”, римски слънчев часовник, римска колесница от погребението на знатен римлянин от ІІІ в. 
 
1969 г. – започват разкопки на средновековния Дръстър под методичното ръководство на доц. Стефка Ангелова от катедра „Археология” при СУ „Кл.Охридски”
 
1971 г. – с решение № 627 от 28.12. 1971 г. на Министерски съвет е обособен Национален архитектурно–археологически резерват „Дуросторум – Дръстър – Силистра”. Резерватът обхваща приблизително 2/3 от територията на днешния град. В него са включени всички археологически разкопки в града, сред които  патриаршеската базилика на първият български патриарх Дамян (първата патриаршеска църква в българската държава и втора по големина базилика в страната), патриаршеската резиденция, северната и южната крепостна стена на средновековния град Дръстър, римска градска вила от ІІ-ІV в., както и римската гробница със стенописи от IV в. - един от най-известните и добре запазени паметници на античния град Дуросторум. Сред археологическите обекти, включени в резервата е и част от колона на хан Омуртаг, което според изследователите доказва, че все още неоткритият “преславен дом на Дунава”, построен от владетеля се намира именно в Силистра. Наред с многобройните археологически обекти от римската и средновековната българска епоха, резерватът включва и някои жилищни и обществени сгради в стил късен сецесион в центъра на Силистра, построени в края на XIX и началото на XX век. Границите на резервата са актуализирани с протокол на Националния институт по опазване паметниците на културата от 1992 г.
 
1978 г. – открити са на втория етаж на Художествената галерия в града експозициите на отделите „История на капитализма и революционно движение” и „Социалистическо строителство”. 
 
22 май 1990 г. - официално е откритата новата археологическа експозиция на Историческия музей в Силистра. Тя се помещава сграда – архитектурен паметник на културата, построена в периода 1923 – 1924 г. за клон на Румънската национална банка. 
 
2000 г. - реставрирана и експонирана в градската среда е северната крепостна стена на средновековния Дръстър.
 
юли 2006 г. – с постановление на Министерския съвет, обнародвано в ДВ, бр. 33 от 21 април 2006 г. Историческият музей в Силистра придобива статут на Регионален исторически музей 
 
Регионален исторически музей
ул. „Г. С. Раковски” №24
Силистра 7500
086/820 388
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Археологически музей
ул. „Симеон Велики” №74
Силистра 7500
086/ 822 075
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Етнографски музей
ул. „Отец Паисий”
Силистра 7500
086/ 831 142
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Bet atbet365 Bingo and win.