Регионален исторически музей Силистра
ул. „Г. С. Раковски” 24
тел. 086/820 388
  • Археологически музей

    Град Силистра е един от първите градове в България, в който се слага началото на музейното дело. Музеят е учреден на 18 ноември 1898 г., като училищна сбирка към Държавното педагогическо училище в града. През 1951 г. се поставя началото на музея като държавен институт. Той е обявен за професионален културен институт и преминава на
  • Макет на римска колесница

    През м. септември 2013 г. Регионален Исторически Музей Силистра, отдел Археология финализира успешно проекта„Съживяване на древния Дуросторум-Дръстър в Археологическия музей - Силистра”. Реализиран съвместно и финансиран от Американски научен център в София с щедрата подкрепа на Фондация Америка за Българияпрез 2012 - 2013 г. за срок от 12 месеца /01.09.2012 г. до 31.08.2013 г./
  • 1
  • 2

История

Заслугата за създаване на първия музей в Силистра и Добруджа принадлежи на учителите от Държавното педагогическо училище в града. С протокол №9 от 18 ноември 1898 г. учителският съвет на училището приема решение за изграждане на музей. Неговият устав е утвърден на 11 януари 1899 г. от тогавашният министър на народното просвещение Иван Вазов. Музеят е настанен в една от училищните стаи. В него са експонирани монети и други археологически находки, намерени в Силистра, предавани доброволно от ученици, учители и отделни граждани. Съхранявани са били и добруджански народни носии, стари книги, ръкописи и други. Пръв отговорник на музея е учителят по история Тодор Икономов, родом от гр. Оряхово, завършил Висшето училище в София (дн. Софийски университет „Климент Охридски”) . 
 
Първата и втората румънска окупации на Южна Добруджа (1913 – 1916 г. и 1919 – 1940 г.) слагат край на всякакви културно-просветни прояви на българското население, в т. ч. и на музейното дело в Силистра. Голяма част от археологическите находки в града, експонирани до този момент на открито, са отнесени от оттеглящата се румънска войска. 
 
Присъединяването на Южна Добруджа към България по силата на Крайовския договор през 1940 г. създава условия за подем в културния живот и възраждане на музея като институция. Още с установяването на българската власт се лансира идеята за основаване на музей в Силистра. Тази идея се осъществява на 19 октомври 1941 г., когато будни местни общественици, предимно учители, адвокати и изявени читалищни дейци, създават в Силистра Историко – етнографски музей. Приет е и устав на музея. Той е завеждан на обществени начала от учителя Жечко Русев.
 
Случайно откритата през есента на 1942 г. късноантична римска гробница засилва интереса на местната общественост към изучаването и съхраняването на материалните свидетелства за миналото. В града се образува археологическо дружество, което е било подкрепено от големия български учен – археолог проф. д-р Богдан Филов, тогава министър – председател на България. Местният Историко –етнографски музей предприема разкопаване на гробницата под ръководството на учителите Новак Петров (секретар на музея) и Жечко Русев (член на управителния съвет).  През 1944 г. Новак Петров издава в Силистра и първия труд за гробницата. Пълно научно изследване на силистренската гробница, нейното устройство, декоративна система и стенописи прави академик Димитър П. Димитров. Поради липсата на подготвени специалисти в областта на археологията и музейното дело, ръководството на музея често търси методическа и научна помощ от Археологическия институт в София. Съдействие оказват директорът на института проф. Ив. Велков при проучване на античната крепост в с. Малък Преславец, изследователят на средновековния Дръстър проф. Петър Мутафчиев, който през 1941 г. посещава Силистра, проф. Димитър Крънджалов и други. През 1941 г. се извършват етнографски проучвания в Силистренския край от експедиция на
Етнографския музей в София, ръководена от основоположника на българската етнография и фолклористика проф. Христо Вакарелски.
 
От 1943 г. музеят преминава към народното читалище „Доростол”. В приетия през 1948 г. Закон за народните съвети му се определя самостоятелен бюджет и щат. По силата на специално постановление на Министерския съвет от 1951 г. той придобива статут на самостоятелен музей и се издържа от Околийския народен съвет. За уредник е назначена Цветана Хаджидимитрова, под чието ръководство започва усилено събиране и комплектуване на музейния фонд. През 1954 г. се открива първата постоянна музейна експозиция с археологически материали в къщата на семейство Карагеоргиеви по ул. „Илия Блъсков” 1 в Силистра. Същата година се провеждат първите археологически разкопки съвместно с Археологическия институт при БАН при с. Попина, Силистренско. 
 
През 1967 г. са открити постоянни експозиции на отделите „Археология” и „Възраждане” в крепостта „Меджиди табия”. През с. г. Етнографският музей урежда своя експозиция в сграда от средата на ХІХ век, бивш конак, намираща се по ул. „Отец Паисий”. 
 
Започват да се провеждат ежегодно разкопки и теренни експедиции, като през 1966 г. са проведени първите спасителни археологически разкопки на римския Дуросторум, а през 1969 г. съвместно с катедра „Археология” при СУ „Кл.Охридски” са проведени първите разкопки и на средновековния Дръстър. 
 
През 1978 г. на втория етаж на Художествената галерия в града се откриват две нови експозиции – „История на капитализма и революционно работническо движение” и „Социалистическо строителство”. 
 
На 18 май 1990 г. официално е откритата новата археологическа експозиция на Историческия музей в Силистра. Тя се помещава сграда – архитектурен паметник на културата, построена в периода 1923 – 1924 г. за клон на Румънската национална банка. 
 
Регионален исторически музей
ул. „Г. С. Раковски” №24
Силистра 7500
086/820 388
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Археологически музей
ул. „Симеон Велики” №74
Силистра 7500
086/ 822 075
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Етнографски музей
ул. „Отец Паисий”
Силистра 7500
086/ 831 142
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Bet atbet365 Bingo and win.